Mejnstrim mediji nas neprestano bombarduju tipskim informacijama za bolji seks, najčešće se fokusirajući na telo ili emocije. Oni još nisu došli na ideju da seks može da se odvija i na energetskom i duhovnom nivou.
 
Za mene je rad sa “čakra afirmacijama” postao odličan put da kreiram dublje seksualne veze i iskustva.
Čakre su energetski centri koji su locirani u našem telu i svaka od njih je povezana sa odgovarajućim organima i aspektima našeg postojanja.
 
Za holistički pristup seksu preporučujem “čakra afirmacije” za svih sedam čakri (ne samo za korensku, koja je u vezi sa polnim organima ili srčanu, koja je u vezi sa emocijama).
 
Korišćenjem ovih afirmacija omogućićete seksualnoj energiji da neometano teče kroz vaše telo, čime ćete poboljšati vaša seksulna iskustva.
 
1. Korenska čakra: “Verujem da sam siguran/na sa svojim partnerom”.
2. Sakralna čakra: “Prihvatam svoju seksualnost i opraštam sebi i drugima dosadašnje seksualne traume”.
3. Solarni pleksus: “Cenim svoju seksualnost i ličnost, kao i seksualnost i ličnost svog partnera”.
4. Srčana čakra: “Otvoren/a sam za davanje i primanje bezuslovne ljubavi”.
5. Grlena čakra: “Svoju seksualnost izražavam na spontan i pozitivan način”.
6. Treće oko čakra: “Osećam harmoniju sa svojim partnerom”.
7. Krunska čakra: “Seksualno sam povezan/a sa Božanskim”.
 
Keli Nef
Prevedi »