Dobrodošli u Tantra World!

Postoji samo jedna religija – religija ljubavi.
Postoji samo jedna kasta – kasta čovečanstva.
Postoj samo jedan jezik – jezik srca.
Postoji samo jedan Bog, a on je sveprisutan.

Vi niste slučajno ovde.

Vaša podsvest vas je dovela na izvor viših znanja!

Zamisao o korišćenju zadovoljstva u medicinske, odnosno terapeutske i transformativne svrhe i u svrhu samospoznaje i osnaživanja vašeg sveukupnog života relativno je nepoznati, ali svakako revolucionarni koncept!

Živimo u kulturi koja nas uči da se plašimo sopstvene seksualnosti i da je ignorišemo, a kao rezultat toga, mi smo alarmantno neobrazovani o našem punom seksualnom potencijalu.

Žene su veoma obeshrabrene kad je u pitanju istraživanje vlastitog i jedinstvenog stila zdravog seksualnog izražavanja, pogotovo ako se odstupa od prihvaćenih “moralnih” granica.

Povrh toga, svaka treća žena i svaki peti muškarac doživeli su neki oblik seksualnog zlostavljanja ili traume. I nemaju pravo na grešku – žive u kulturi koja ih uči da osećaju strah, krivicu i stid zbog svog prirodnog seksualnog izražavanja.

Negativna seksualna iskustva bilo koje vrste mogu aktivirati prirodno obrambeni mehanizam tela, uzrokujući da stvorimo “genitalni oklop”, koji isključuje ili otupljuje našu sposobnost da se osećamo seksualne senzacije.

Ali ljudska seksualnost je moćna, inherentno duhovna i sveta, a može se koristiti kao lek za lečenje emocionalnih blokada i trauma iz prošlosti.

Pridružite nam se i upoznajte prakse za korišćenje užitka kao leka koji otključava vaš orgazmički potencijal i katalizira duboko isceljenje tela, uma i duha!

 

Šta je tantra?

U srcu tantre je ljubav – ne plašite je se.

Živimo u svetu dualnosti. Ceo univerzum, i na makro i na mikro planu, satkan je od dualnosti: dobro-zlo, crno-belo, dan-noć, muškarac-žena, sreća-tuga, danas-sutra, ovde-tamo, bogatstvo-siromaštvo itd. Svi ovi, kao i mnogi drugi opozitni parovi emocija, misli i uverenja, uz negaciju našeg telesnog i seksualnog (nasuprot duhovnom), čine osnovu svih naših problema u životu.

Jer, idući od krajnosti do krajnosti ili držeći se čvrsto za jedno uverenje zanemarujući suprotno, dok u svemu tome glumimo nesalomivost, postajemo sve podeljeniji i podeljenjiji unutar sebe i u odnosu na svet oko nas. A što smo više na jednoj strani, to stvaramo veći otpor one druge, čime se udaljavamo od svoje suštine i svoje istinske prirode.

Još je u vedama izneta ideja o zlatnoj sredini (što je kasnije, u Budizmu, nazvano Putem središta) koja nas uči da nas održavanje balansa i koračanje srednjim putem može sačuvati i prosvetliti. Otelotvorenje zlatne sredine predstavljaju kičmena moždina i čakre kao naši energetski centri, koje, ako ih otvorimo, mogu da nas učine celovitim i svesnim svoje prave vrednosti.

Tantra je jedna od najstarijih tradicija, koja na najprirodniji način miri dualnosti, a može vas dovesti, ne samo do stanja praznine, već i do prosvetljenja. I ne samo tu – može vas dovesti do trajnog prosvetljenja!

Šta je Tantra u operativnom i praktičnom smislu? Tantra je duhovni put koji nam dolazi iz Indije i obuhvata tantričku jogu, tantričku masažu i tantrički seks. I mnogo više od toga. Tantra je najdublje saznanje o ljudskom biću.

Sama reč tantra znači „tkanje“ označavajući time trajnost, a u najširem smislu metod. Tantrička škola u svemu vidi božansko i ne pravi razliku izmedju tela i duha. Naprotiv, tantra vidi telo kao manifestaciju duha. Po tantri, ovaj svet je igra muške i ženske energije, Šive i Šakti.

Danas, bavljenje tantrom ne znači odricanje od porodice, posla, imovine i zadovoljstava, nego lično eksperimentisanje telesnim i seksualnim kao put ka prosvetljenju/spasenju. 

Tantra je kult ekstaze, lična religija zasnovana na mističnom iskustvu radosti, a ne na uspostavljenoj dogmi. Seks je za tantru nešto sveto. Tantrička umetnost, pisanje i religijski rituali slave seks. Tantrici su anti-askete, oni potvrđuju život. Oni uče otkrivanje božanskog kroz izražavanje potpunog čoveka. Oni koriste sva čula, um i duh da bi dosegli mistične vrhove. Oni su, zapravo, avatari – vladari svakog elementa koji nam je važan za život.

Tantra podstiče isceljenje kroz duboko opuštanje, smanjivanje stresa, razbijanje energetskih blokada, detoksikaciju, oslobadjanje bola i telesne napetosti i uravnotežavanje čitavog čovekovog bića. Na psihičkom nivou, Tantra podstiče čovekove stvaralačke sposobnosti i talente.

Stara preko 6000 godina, a tako moderna i revolucionarna u isto vreme, Tantra je jedina duhovna tradicija koja je uspela da spoji nebo i zemlju na najprirodniji način i da transcendira naše energije.

Ne sumnjajte u ono što je tako staro, ne analizirajte, samo vaše srce zna šta je istina, samo ono ima pravi odgovor i ključ za sve vaše probleme! 

Šta je tantrička masaža?

Close your eyes. Fall in Love. Stay there.

Tantrička masaža je vrsta ayurvedske masaže koja dolazi iz Indije i predstavlja više od same masaže tela. Reč ajurveda je sanskritska kovanica dva pojma – ajusa, koji znači život, i veda, koji znači znanje. Ajurveda je, dakle, znanje o životu, nastalo u staroj indijskoj medicini koja u sebi objedinjuje iskustva drevnih filozofa i prastaru mudrost religioznih mudraca Rišija. Tradicionalni zapisi o ajurvedi datiraju od pre 5000 godina p.n.e. Ajurveda („nauka o dugom životu“) je oblik tradicionalne medicine, koji svoje principe brige za zdravlje zasniva na „celokupnom opsegu života“ i svetom i prirodnom načinu življenja.

Da bi se tantrička masaža pravilno izvela, osoba koja je izvodi mora savladati osnovne i napredne principe tantre i meditacije. Postoji intimna veza izmedju tantre i svete svesti. Kamasutra (poznavanje želje) sastoji se od šezdeset i četiri veštine. One uče osobu kako da ovlada raznim segmentima, medju kojima se nalazi i masaža. Dakle, masaža je, u Indiji, doživljavana kao jedna od tantra veština, i kao takva ima bitnu ulogu u globalnom razvoju ljudskog bića.

Tantra se služi masažom, kako bi dve osobe dosegle suštinu iskustva praiskonskog jedinstva. U pomenutom iskustvu izdvajaju se dva principa, dva komplementarna polariteta: Shakti (ženski) i Shiva (muški). U telu svake osobe, kao i u celokupnom univerzumu, u harmoniji koegzistiraju oba kosmička principa. Pametnim i savesnim održavanjem ovog sklada, čuvaju se zdravlje i život.

Naučnici govore o početku stvaranja kao o Big Bang-u, velikoj eksploziji. Biblija kaže: “U početku beše reč.” Očigledno je da se ova reč pretvorila u zvuk. Sa tantričkog aspekta posmatrano, početak je bio jedna velika eksplozija uživanja, uzbudjenja božanskog, spajanje muškog i ženskog načela. Ova se eksplozija dalje širila i nije se završila za sedam dana. Stvaranje se dešavalo dan za danom, zato što je živo.

Latice i seme cveća (muško i žensko), dan i noć, hladnoća i toplota… sve je u ravnoteži. Tantra se zalaže za orgazmičko življenje, što bi značilo ushićeno, u zanosu jutra, suncu podneva, predvečerju, noći, zvezdama, mesecu, moru, zemlji, vatri… i svim onim što dolazi sa stvaranjem.

Zbog toga, terapeut uz pomoć tantričke masaže ovladava energijom i sa njom stvara unutrašnje puteve za uzdizanje osobe ka višim nivoima orgazmičke percepcije radosti.

Orgazam se ne tiče samo seksualnog. Na primer, kada slušate svoju omiljenu pesmu, vaši hormoni luče, vaše emocije nadiru, osećate e srećnima, pevate, postajete jedno sa životom, sa pozitivnim, želite da stvarate, u zanosu ste. Tako je tantrička masaža poziv na stanje eksplozivnosti, poziv na uživanje.

Tantrička masaža započinje drevnim tantričkim ritualima i meditacijom, kako bi se fokusirali na energetske tačke na telu i duhovnu vezu sa celim svemirom. Ukratko, ovaj vid masaže je jedinstven i poseban oblik masaže, sa svojim specifičnostima. Ono što je glavno kod ovog vida masaže je naročito fokusiranje na osećaje i emocionalno stanje klijenta, više nego na sam fizički aspekt. Drugim rečima, akcenat nije na relaksaciji tela od svakodnevnog stresa, na opuštanju mišića ili na fokusiranju na fizičko zdravlje. Tantrička masaža je karakteristična po tome što budi skrivenu energiju klijentovog bića i povezuje ga sa celim univerzumom. Tantra je staza, putem koje se budi ljubavni potencijal i spaja se sa urodjenom inteligencijom, koju svaka osoba poseduje.

Kod tantričke masaže karakteristični su spori, lagani i naročito senzualni pokreti, koji su dobri za kanalisanje energije koja nas dovodi do drugačije spoznaje realnosti. Da bi se postigao idealan efekat, naročito treba posvetiti pažnju masiranju celog tela kako bi koža bila što opuštenija.

Meditiranje i muzika su jedino što je neophodno za ovu masažu. Pa ipak, muzika koja prati ovu vrstu masaže mora biti povezana sa meditacijom i duhovnom svešću.

Prema tome, tantrička masaža je svojevrsna kombinacije relax masaže, odnosno, klasične, opuštajuće masaže celog tela, sa stimulacijom erogenih zona. Erogene zone nisu samo polni organi, već i mnoge druge tačke na telu žene i muškarca. Osim toga, prilikom tantričke masaže jako je važno pokrenuti, energizovati, “otvoriti” sve energentske centre našeg bića (čakre) i povezati ih u jedinstvenu celinu.

Tantričkom masažom oslobadjamo, podstičemo ili održavamo zdrav libido klijenta i manipulišemo njime, kako bi dosegli i do ostalih, najčešće zanemarenih, aspekata naše ličnosti. I ne samo to. Seksualna energija može nas izlečiti i produžiti nam život, a ako smo u stanju doživeti duboku sreću prilikom seksualnog iskustva, u stanju smo doživeti i potpunu regeneraciju, ne samo svog života, već i života onih onih nas. Ukoliko budete praktikovali redovne tretmane tantričke masaže, dolazi do potpune regeneracije tela, duše i duha.

Drugim rečima, tantrička masaža je nešto kao predigra u seksu. Da biste vodili ljubav s partnerom, najpre morate izaći sa njim na kafu ili poljubiti ga. Naravno, ima slučajeva kada odmah želimo da se spojimo s partnerom, što ne mora biti loše – seks sam po sebi podiže seksualnu energiju – ali, najčešće nije tako. Na sličan način, tantrička masaža, postupno i sistematski, kreće od prve čakre, a zatim, nežnim i senzualnim pokretima kojima prelazi preko celog klijentovog tela, podiže kundalini energiju ka višim čakrama njegovog energetskog bića. Pre i posle tantričke masaže izvode se odredjeni ljubavni rituali, kako bi se klijent u potpunosti prepustio sadašnjem trenutku i svojoj probudjenoj energiji.

“Obićne” masaže koje parovi praktikuju u sklopu erotskog čina mogu da pomognu, ali tantrička masaža se od “obične seksualne igre” razlikuje po tome što profesionalni maser i seksualni terapeut zna na koji način treba da probudi i kanališe klijentovu kundalini energiju, kao i koje tačke treba da stimuliše, kojim redosledom, kakvim intenzitetom, koliko dugo itd, kako bi se ceo organizam pripremio i otvorio ka normalnom funkcionisanju.

Mnogi ljudi nemaju problem sa egom, jer su svesni svojih vrednosti, ali se ipak ne osećaju dovoljno poželjni i voljeni. To je zato što su im centri koji su zaduženi za zdravo funkcionisanje u materijalnom svetu blokirani. Ukoliko osoba poseduje manjak samopouzdanja u tom smislu, tantrička masaža može da mu pomogne u podizanju istog, budući da se ovom masažom aktiviraju zanemareni aspekti naše ličnosti kao što su emocije i seksualnost, a samim tim i osećaj prihvaćenosti od strane suprotnog pola. Seks može da pomogne, kao i vodjenje zdravog načina života, ali tantrička masaža i tantrički seks (stari koliko i ljudski rod) i dalje su neprevazidjene metode koje pomažu da bismo se pravilno opustili i – potpuno…

I na zapadu i na istoku odvajkada postoje tantrički maseri, seksualni terapeuti i seksualni surogat partneri, a njihova profesija danas je modernizovana, institucionalazovana, primenjena i cenjena. Osim toga, u mnogim školama postoji predmet “seksualno obrazovanje” i “tradicionalna medicina”, koji će se, verujem, uskoro uvesti i u naše škole. 

Iako tantrička masaža podrazumeva izvesna ulaganja (energija i vreme masera/maserke, skupa prirodna ulja, prateća oprema, usavršavanje znanja), ono što je najvažnije u ovom poslu (kao, uostalom, i u svakom drugom) jeste talenat i ljubav za isti. Postoje mnogi (najčešće samouki) maseri, kojima je na prvom mestu finansijski momenat, a kvalitet usluge na desetom, što smatram totalnim profesionalnim fejkom.

Svaki tantrički maser je dužan, a trebalo bi da oseća i prirodnu potrebu za tim, da svom klijentu pruži sveobuhvatan tretman, od optimalne sobne temperature, preko kvalitetnih prirodnih ulja, pa sve do posvećene i nežne masaže, te psihološkog kontakta sa klijentom. Mnogi maseri, iako žive od ovog posla i moraju finansijski da pokriju svoje troškove i uloženu energiju, imaju za cilj samo da “obrnu” ogromne količine novca za kratko vreme, ne vodeći računa o klijentima, njihovom pulsu i željama, niti o svom ličnom glasu. Ono što je najvažnije u ovom poslu jeste, pre svega, ljubav prema istom, pa tek onda i finansijski momenat.

Ako ste napeti, nervozni, umorni, radoznali, ako ste seksualno neiskusni, neinformisani, blokirani… dodjite kod profesionalne maserke sa višegodišnjim iskustvom. Nakon tretmana sa njom bićete preporodjeni i puni energije za nove životne vrhove!

Šta je tantra joga? 

Disanje je život, i ako dobro dišete, živećete dugo na ovom svetu. 

Joga je drevna praksa koja se u Indiji praktikuje već 5000 godina. U početku je bila rezervisana samo za malobrojnu elitu koja je želela da stekne mistična iskustva. Živela je daleko od sveta, u šumama ili planinama. Učitelji joge su izvodili odredjene joga položaje na osnovu posmatranja i imitiranja načina na koji se kreću divlje životinje.
 
Postoji više vrsta joge. Na zapadu je vrlo popularna hata joga. Hata je kovanica od dve reći sanskritskog jezika – ha, što znači sunce, i ta, što znači mesec. Time se ukazuje na ravnotežu dva principa. Hata joga je telesni aspekt jogističke prakse i demostrira se putem odgovarajućih telesnih položaja i meditacije. To je holistički  (celoviti) pristup samorazvoju i obezbeđuje samopomoć u postizanju i održavanju telesnog, a time i mentalnog zdravlja.
 

Tantra joga je sveobuhvatnost i prihvatanje svega, neodbacivanje ničega, ona je joga života. Prihvatanje, pre svega, sebe onakvima kakvi smo, a zatim i prihvatanje sveta kakav jeste. Prihvatanje ne znači odobravanje, ali ovog časa svet je takav kakav je i promena je moguća jedino prihvatanjem sadašnjosti.

Tantra joga je jedna od šest tradicionalnih tipova joge: hatha joga (fizičko telo i disanje), radža joga (meditacija i fokus), karma joga (delovanje i služba), bakti joga (privrženost božanskom i ljubavi), jnana joga (znanje i filozofija), tantra joga (ritual). Tantra joga, kao i svaka druga joga, vodi putem prosvetljenja, ali uključuje i seksualnost.
 
Tantra joga podrazumeva skup tehnika koje su usmerene ka suzdržavanju od rasipanja seksualne energije i ka transformaciji te energije u smeru duhovnog rasta. U tantra jogi sve tehnike, od joga položaja do meditacije, poseban značaj daju disanju, zato što nas ono vezuje za sadašnji trenutak i zato što nas ti trenuci povezuju sa našom životnom energijom. Usporavanje disanja i uskladjivanje udaha i izdaha sa partnerom smanjuje napetost. Tantra joga je savršen uvod u tantrički seks sa partnerom.
 
Mnoge od tehnika tantra joge mogu da se praktikuju individualno, jer uključuju tehnike disanja (pranayama), tehnike joga položaja (asana), tehnike mudri, tehnike ponavljanja mantri i tehnike vizualizacije. Tehnički, tantra joga se izvodi lagano, strpljivo i uz prisutnost celog bića.

Tantra joga obuhvata različite vrste joge: 

– Mantra joga – koristi zvuk/frekvencije radi pročišćenja uma

– Jantra joga – usredsređivanje na mistične dijagrame – mandale

– Kundalini joga – tehnika otvaranja energetskih centara – čakri

– Krija joga – slojevite tehnike pranajama joga disanja radi sjedinjenja sa Božanskim u nama

– Nada joga – postizanje jednstva kroz zvuk, bio on unutrašnji ili spoljni

Šta je tantrički seks?

                                                         Nema te sile na svetu koja je jača od strastvene ljubavi. Ljubavi koja, poput reke, ruši sve pred sobom. I transformiše. Prema sebi, detetu, ljubavniku, prijatelju, suncu, večeri, muzici…

Dodir, kao i seksualni odnos, veoma su važan deo identiteta svakog čoveka. Jer, kroz seks se pročišćavamo. Svu lošu energiju i nagomilani stres, kao i emocije koje osećamo prema partneru, oslobadjamo u činu vodjenja ljubavi. Žena kroz muškarca, a muškarac kroz ženu. Seks predstavlja malu smrt, emocije, nesvesno, ali i novi početak. Svaka smrt nam daje novu snagu za život. Nema radjanja bez te male smrti, bez spajanja. Dan bez noći ne može, a ni obrnuto.

Ipak, mnogi su u tom pogledu, usled tradicije, društva, politike, religije…, blokirani i puni predrasuda. Seks i tantra uopšte vekovima su im pogrešno interpretirani. Ali, tantra nije samo seks. Ona je jedan potpuni put, koji svaku osobu vodi ka njenom životnom preobražaju. Upravo zato postoje erotski maseri i instruktori tantre koji milionima klijenata svakodnevno pomažu da se oslobode inhibicija i pokrenu svoju seksualnu energiju ka višim nivoima svog postojanja.

Seksualna energija je naša osnovna energija, a seks naša instinktivna potreba. Ona nije želja našeg uma, već naša potreba. Svaka ćelija u našem organizmu je seksualna. Mi smo proizvod seksa. A seksualna energija nije destruktivna, ona je neutralna. Svaka energija je neutralna, sve zavisi od toga kako je koristite. Ako je koristite kako treba, seksualna energija može da vas izleči i transformiše. Pravilno vodjenje seksualne energije podrazumeva korak dalje od “običnog” seksa.

Pogledajte zaljubljene. Za njih vreme stoji. Oni ne pitaju partnera gde je bio i kuda ide – važno im je samo da je tu. U stanju su satima voditi ljubav, jer žele da jedno drugom pruže potpuni užitak. Ego je mrtav, postoje samo ljubav i – sloboda. A toj slobodi, tom dubokom iskustvu sreće svi težimo. Čak i ako imamo milion partnera koje svakodnevno menjamo, mi nismo srećni. Zašto? Jer nam fali ljubav.

Nema ničeg lepšeg od zaljubljenosti! Svaki trenutak je ispunjen dodirima, poljupcima, vreme je relativan pojam – sati prolaze kao minuti. Zaljubljeni su u stanju da ceo dan provedu u krevetu, uživajući u sadašnjem trenutku ljubavi, ne očekujući ništa. Brzina kojom živimo svodi bliskost na puko postizanje vrhunca, a čak i onda kad ga dostignemo, osećamo se prazno i umorno, kao da smo izgubili deo svoje vitalne energije.

Upravo zato, čovečanstvo generalno nije srećno. Ono ne koristi svoju inteligenciju kako bi pogledalo u svoju unutrašnjost, u svoje emocije. Ljudi se bore za zemlju, a niko nije njen pravi gospodar. Brinu se zbog stvari koje se još uvek nisu dogodile, a ne znaju ni da li hoće. Skloni su kritici, umesto kreativnosti. Plaše se ljubavnog plama, umesto da mu se prepuste, umesto da shvate da je život prirodan ciklus pozitivnih i negativnih etapa, a da je njihovo samo da uživaju, pevaju, plaču, da jednostavno žive prema principima tantre. Religija podstiče čoveka da pati i da veruje da je patnja put ka dosezanju nebeskog. Tantra, medjutim, ide tik uz zadovoljstvo i ljubav.

Niko nas ne uči o našoj prirodi, a učimo činjenica koje nam ne služe u životu. Stigli smo do drugih planeta i galaksija, a kada je reč o ljubavi, seksu i zaljubljenosti, na nivou smo tinejdžera. Tantra prihvata seksualnost kao potpuno prirodan deo čoveka. Vodjenje ljubavi je prilika za duhovni razvoj, jer zadovoljstvo koje osećamo toliko zaokuplja naša čula da smo potpuno svesni sadašnjeg trenutka, svake senzacije našeg tela, disanja i dodira. Upravo ta svesnost transformiše seksualno iskustvo u ljubav. Kada vodimo ljubav na taj način, seksualna želja medju partnerima raste i bliskost se uvećava. U istočnim kulturama vodjenje ljubavi je ritual koji se može poistovetiti sa meditacijom.

Tantrički seks je jedna od veština tantre. Tantra koristi seks, jer zna da je seks najprirodniji način ka dostizanju božanskog i da je neophodan da bi se ljubav održavala i razvijala. Tantra ne odbacuje seks kao niži, nedostojan ili prljav. Tantra kaže da je seks “mulj iz koga raste lotosov cvet ljubavi”. Tantra ne prihvata postojanje nižeg i višeg nego smatra da je „niže“ samo nerazvijeno „više“. Na ovaj način „sirova“ energija seksualnosti rafiniše se u energiju duhovnosti. Seksualna i energija duhovnosti su dva kraja jedne iste energije. Ako je orgazam „mala smrt“, kako ga zovu Francuzi (la petite mort), onda je tantrički orgazam “velika smrt” tj. smrt ega. To je orgazam u kojem nas nestaje u potpunosti, gde nema više doživljavača, već ostaje samo doživljaj. Medjutim, iako su pravom tantričkom seksu bliski samo zaljubljeni, tantrički seks podrazumeva i odredjene tehnike. One vam mogu pomoći čak i ako niste zaljubljeni ili tokom samozadovoljavanja. Ne postoji nijedna stvar na svetu koja je tako dobra kao tantrički seks!

Ako je vodjenje ljubavi toliko važno da iz njega proizilazi život (naše ponovno rodjenje ili rodjenje našeg deteta), onda u njemu mora postojati nešto mnogo više od postizanja vrhunca. U tantri, ljubav se vodi svesno i polako da bi seksualna energija mogla da se oslobodi i da počne da kruži, pošto su muška i ženska energija jednake i suprotne i kada su u neposrednoj blizini, medju njihovim suprotnim energetskim polovima stvara se jako magnetno polje. To može da rezultira posebnim iskustvom. Cilj partnera je da nauče da zadrže tu energiju u telu. 

Tantrički seks uključuje dodirivanje, meditaciju, disanje i naravno orgazme. Ali i mnogo više od toga. Vešti tantrički ljubavnici mogu dovesti jedno drugo do vrhunca gledajući se, a čak i početnici otkrivaju da jednostavne stvari poput masaže i ritmičkog disanja pojačavaju uzbudjenje i izoštravaju čula. 

                            You are Love, be the best you may be! Do something lovely for your heart! Meet tantra.

PODRŽITE NAS

Pozivamo sve platežno sposobne i uticajne subjekte (pravna i fizička lica) da podrže naš rad svojim donacijama, kako bi vaš i ugođaj onih koje volite bio potpuniji. Vaše uplate u iznosu po vašem izboru (od 1 do X evra) možete izvršiti putem računa 325930050005950012 (OTP banka, ex Societe Generale): uplatilac - vaše ime, prezime i adresa, primalac - Tantra World, svrha uplate - novčana pomoć, poziv na broj - vaš broj telefona), ili putem Ria Money Transfer na bilo kom uplatnom mestu, na ime Tantra World i broj telefona +381645662068. Hvala unapred! Love and light!

POKLON KUPON

Odaberite vrstu masaže. Uplatite novac na naš račun 325930050005950012, odštampajte kupon i poklonite ga dragoj osobi.

IMAE PROBLEM?


ŽELITE DA ŽIVITE
NAJBOLJU VERZIJU SEBE?

OBRATITE SE ASTROLOGU ILI NUMEROLOGU!

0645662068
Prevedi »