Moje srce tvoja je adresa
 
 
U Hinduizmu, Lakšmi (Kamala) je Boginja bogatstva i prosperiteta. Njeno ime potiče iz sanskritskog korena lakšja što znači cilj. Dakle, Lakšmi je cilj života, kako materijalnog tako i duhovnog. Ona je Majka Univerzuma i žena i pratilja Šri Višnua (Narajane), i njena uloga kao ženskog kreativnog principa je da obezbedi dovoljno izobilja kojim Višnu održava Univerzum. Zbog toga se vrlo često pojavljuje zajedno sa svojim mužem u vidu Lakšmi-Narajane. Lakšmi je poznata kao Šri i ona je Boginja lepote i čistote i uvek se pojavljuje zajedno sa inkarnacijama Višnua na Zemlji: sa Ramom je to Sita, sa Krišnom Rada i Rukmini, sa Parasuramom je Darani. Ona je ta koja nam obezbeđuje hranu, novac, znanje, koji nam omogućavaju prijatan boravak na Zemlji, kao i duhovne uvide koji nas vode spoznaji samog Narajane. Biđa mantra za Lakšmi je ŠRIM.
 
Lakšmi je predstavljena kao prelepa Boginja koja stoji ili sedi na otvorenom lotosu roze boje. Lotos je cvet koji raste iz mulja i cveta na površini vode, te simbolično predstavlja rođenje u materijalnom svetu, njegovo prevazilaženje i konačno ostvarenje u duhovnom. Šri Lakšmi ima četiri ruke u kojima drži sledeće stvari: u dve zadnje ruke drži lotos, desnom prednjom rukom sipa zlatnike, a leva je u položaju mudre kojom daje blagoslov. Lotos je simbol duhovnog i materijalnog cilja kojim težimo, čistote i duhovne moći, zlatnici su bogatstvo i obilje koje ona daruje svojim poklonicima, a blagoslov je mudra kojom nas štiti. Četiri ruke predstavljaju četiri životna pravca: darmu (ispravno delovanje), artu (sticanje bogatstva), kamu (zadovoljavanje želja) i mokšu (konačno oslobođenje). Prednje ruke su simbol materijalnog života, dok su dve zadnje ruke simbol duhovnog života. Obučena je u sari crvene boje optočen zlatnom trakom, a oko vrata joj pada lotosov venac. Njen ten međutim varira od crnog koji je pokazuje kao ženu Višnua, preko belog kada je ona Majka Zemlja, roze kada se predstavlja kao saosećajna Majka, do zlatnog kada je kao univerzalna Šakti izvor sreće i bogatstva. Šri Lakšmi jaše pticu sovu koja se na sanskritu zove uloka.
 
Lakšmi je rođena je iz okeana mleka prilikom njegovog bućkanja kako bi se dobio nektar besmrtnosti ili amrita. Prilikom ovog bućkanja nastale su mnoge stvari i bića poput: Pariđate, Apsara, rajskog drveta, Varuni… i Lakšmi koja je izronila na lotosu. Odmah po rođenju izabrala je da bude Višnuova žena. Višnu ju je smestio na svoje grudi gde je ustoličeno njeno prebivalište.
 
Prema Višnu Purani Lakšmi je ćerka Brigua i Khjati. Medjutim, usled kletve Durvase prešla je sa Svarga loke u Kširsagar (okean mleka), odakle je potom izronila i udala se za Višnua.
Prevedi »