Često se mogu čuti komentari o ljubavnim parovima medju kojima je prisutna velika razlika u godinama. Najčešće se priča o moralu, motivima koji spajaju takav jedan par, ali i o tome da li se muškarcu od 54 još uvek diže.

I zaista, da li je takvom muškarcu potreban čitav vagon Vijagre da bi bio seksualno funkcionalan?

Biologija ima svoja pravila i sviđali nam se oni ili ne, treba da uskladimo svoj život s tim pravilima, ako želimo da budemo zadovoljni i i da uživamo u životu.

Svakako, jasno je da godine imaju uticaj na intenzitet, učestalost i kvalitet seksualnog života. Seksualne reakcije i seksualni kapacitet muškarca na vrhuncu su kada on ima 17-18 godina. Kod žena, pak, seksualne senzacije dosežu vrhunac u njihovim kasnim tridesetim i ranim četrdesetim godinama. Nakon tog vrhunca i kod muškaraca i kod žena dolazi do smanjivanja seksualnog potencijala, iako se krivulja kod žena spušta dosta sporije nego kod muškaraca.

Kad muškarci uđu u četrdesete godine, počinju da se dogadjaju promene. No, da li su one loše za njihove partnerke? Vrlo intenzivne genitalne senzacije kod mladih muškaraca u njihovim četrdesetim postaju više senzualne i difuzne, štonjihovim partnerkama (uglavnom) odgovara. Nadalje, muškarac u tim godinama stiče bolju kontrolu nad ejakulacijom, što seksualne odnose čini više zadovoljavajućima i za muškarce i za njihove ljubavnice.

Istraživanja na muškarcima u dobi od 51 do 90 godine pokazuju da je muškarcima u tim godinama potrebno više vremena da bi postigli erekciju, odnosno da im je potrebno više direktne stimulacije penisa da bi se erekcija postigla. Medjutim, erekciju imaju redovno i godine ne utiču na uživanje muškaraca i njihovih partnerki u seksualnom činu. Samim tim, ejakulacija počinje da biva manje snažna, broj spermatozoida manji, ali sve to muškarcu pruža veće zadovoljstvo nego kada je bio na vrhuncu svoje muškosti. 

Promene se događaju i u refraktornom periodu. Refraktorni period je period između dve ejakulacije ili, drugim rečima, to je vreme koje je potrebno da bi muškarac ponovo mogao da ejakulira. Kod muškaraca koji imaju 18 godina refraktorni period traje nekoliko minuta, dok kod 70-godišnjeg muškaraca refraktorni period može da traje 24 sata i više. Dakle, muškarac u 70-tim može da ejakulira više puta nedeljno.Važno je reći i da, iako je erekcija nakon 70. godine manje čvrsta, pritisak unutar penisa ostaje dovoljan za penetraciju do duboke starosti muškaraca.

Ukratko, na fiziološkom nivou muškarci “u godinama” mogu da imaju normalan seksualni život doslovno do kraja života.Naravno, u skladu sa gore pomenutim promenama koje se sa godinama pojavljuju. Važno je spomenuti da neke bolesti i loš stil života mogu da ubrzaju “seksualno starenje”. Npr. lekovi za visok pritisak mogu da izazovu smetnje kod erekcije.

Neki muškarci su skloni uzimanju lekova ze postizanje erekcije, no neki od ovih lekova imaju određene nuspojave i zato ih treba koristiti pod kontrolom . Ali, ako lek nema nuspojave ili kontraindikacije, mogu se slobodno uzimati.

Ako muškarci i njihove partnerke, bilo da su u pitanju njihove vršnjakinje ili znatno mladje partnerke, znaju da će se odredjene promene dogoditi sa godinama ili se one već dogadjaju, onda mogu biti opušteni u prihvatanju tih promena, te im prilagoditi svoje seksualne navike i postati kreativniji u istraživanju i praktikovanju novih seksualnih navika koje će im pružiti još mnogo zadovoljstva i užitka.

Nataša Barolin Belić, seksualni terapeut

Prevedi »