Ljudski energetski sistem uglavnom se sastoji od vertikalne energetske ose koja prolazi kroz naš kičmeni stub, od perineuma (područje između genitalija i anusa), do vrha naše glave. To je naš glavni energetski kanal, a on se u Indiji zove Sušumna Nadi. Na ovom kanalu, na različitim nivoima postoji sedam energetskih centara (čakri), koji predstavljaju našu vezu sa stvarnošću i svemirom.

Šest čakri su projektovane na osu mesečevih čvorova u natalnoj karti, dok sedma (krunska čakra), pod nazivom Sahasrara, nije obuhvaćena natalnom kartom, jer se ne odnosi na materijalni nivo, već na vezu sa višim duhovnim sferama i Bogom.

Ostalih šest čakri je, dakle, projektovano na osu čvorova na sledeći način:

  1. Muladhara ili korenska čakra projektovana je na udaljenost do 30 stepeni od južnog čvora, sa obe strane.
  2. Swadisthana ili seksualna čakra projektovana je na udaljenost od 30 do 60 stepeni od južnog čvora, sa obe strane.
  3. Manipura ili solarna čakra projektovana je na udaljenost od 60 do 90 stepeni od južnog čvora, sa obe strane.
  4. Anahata ili srčana čakra projektovana je na udaljenost od 90 do 120 stepeni od južnog ili od 90 do 60 stepeni od severnog čvora, sa obe strane.
  5. Visshuda ili grlena čakra projektovana je na udaljenost od 60 do 30 stepeni od severnog mesečevog čvora, sa obe strane.
  6. Ađna ili čeona čakra projektovana je na udaljenost od 30 stepeni od severnog čvora, sa obe strane.Ađna ili čeona čakra projektovana je na udaljenost od 30 stepeni od severnog čvora, sa obe strane.

Uticaj planeta će se odraziti na osobu u zavisnosti od toga sa koje strane ose čvorova se nalaze. One na levoj strani uticaće na receptivni (nesvesni) nivo, tj. predstavljaće energiju koju primamo (yin energiju, analognu mesecu), dok će planete na desnoj strani u odnosu na čvorove uticati na svesni nivo i predstavljaće energiju koju emitujemo (yang energiju, analognu suncu), i nju možemo svesno kontrolisati.

Za razumevanje ovog sistema potrebno je savladati ezoteričko znanje o čakrama.

Idealan čakra-grafikon (arhetipsko aktiviranje čakri) sa osom čvorova (od 0° jarca do 0° raka), uključijući planete moderne astrologije, izgleda ovako:

U dobijenom dijagramu imamo planete sa leve strane (yin) i planete sa desne strane (yang) u odnosu na osu čvorova, a one govore o tome na koji način primamo energiju u području odredjene čakre, odnosno, gde smo podložni nesvesnim uticajima, a na koji način emitujemo i svesno kotrolišemo energiju, tumačeci uticaj planeta prema njihovoj prirodi, ali i prema njihovom položaju u natalnoj karti, kako bismo dobili celovitu sliku stanja osobe.

Analiza karte

1. Muladhara (korenska) čakra predstavlja izvor života, našu vezu sa materijalnim svetom i volju za životom. Ona je smeštena u području južnog mesečevog čvora i projektuje se do 30° od njega, sa obe strane. Uopšte uzev, u astrologiji južni čvor predstavlja telo i vezu sa prošlim životom, a ovde to, faktički, predstavlja “nastavak” inkarnacije, odnosno neposrednu vezu sa novim životom (do kojeg dolazimo produkcijom ili reprodukcijom).

Ukoliko u ovom području postoje blokade, koje projektujemo svesno ili nesvesno, osoba će imati malo ili nimalo volje za životom, biće depresivna, podložna raznim nesrećama i sl, a ova čakra odnosi se i na dužinu života.

Ako je, npr. Saturn postavljen na levoj strani ove čakre, to ukazuje na nesvesnu blokadu koja može rezultirati kraćim životnim vekom i sa malo mogućnosti, a sve to je, na neki način, sudbinski uzrokovano. Pogledamo li kako je Saturn u natalnoj karti postavljen, u kojoj kući je i kakve aspekte gradi, te kakva mu je dispozicija, možemo zaključiti šta je to što uzrokuje ovakav obrazac, a ukoliko želimo dublje odgovore možemo uraditi i karmičku analizu natalne karte.

Neptun u području korenske čakre ukazuje na osobu čija se veza sa materijalnim svetom temelji duhovnosti, te je takvoj osobi teško da se adaptira u realnom svetu i uvek će tragati za načinima “preživljavanja”, bilo da je reč o materijalnim sredstvima, bilo da je reč o pronalasku adekvatnog kanala poput umetnosti, duhovne prakse ili, čak, droge, alkohola, medikamenata i sl.

Pluton ukazuje na jaku energiju i mogućnost preporoda. Ako je u svesnom delu korenske čakre, osoba može svesno manipulisati svojom energijom, ima jaku harizmu i gotovo da je neuništiva. Budući da ova čakra ukazuje na koren života kojim smo spojeni za materijalnu ravan postojanja, ona može ukazati i na našu neposrednu vezu sa precima (roditeljima), pa Pluton u području ove čakre može doneti ratove, masovna stradanja usled prirodnih katastrofa ili sklonost ka kriminalnim radnjama.

Takodje, leva strana može predstavljati vezu sa majkom, a desna sa ocem.

Planetarni uticaj i čakre

Na donjoj slici prikazan je sistem planeta koje odgovaraju svakoj od čakri.

Prevedi »