Kao što postoji fizičko telo čoveka, tako postoji i ono energetsko. Ono sadrži sedam osnovnih stepenica koje su vitalne i presudne kad je u pitanju kvalitet čovekovog života. Nazvaćemo ih centrima, odnosno, nivoima svesti (indijski: čakre).
 
Svaki nivo svesti odgovoran je za različite aspekte naših života i upravlja njima na sličan način na koji delovima tela upravljaju žlezde sa unutrašnjim lučenjem.
 
Često se pitamo zašto toliko radimo i upiremo ka tome da zaradimo novac, ali sve nam se čini da ga nikad nije dovoljno. Popularne knjige o zakonu privlačnosti uče nas da treba što više vizualizovati predmete svoje mašte, u ovom slučaju novac, i da ćemo na taj način privući i implementirati željeni cilj u našu realnost. Ali, neke činjenice su zanemarene.
 
Novac je veoma osjetljiv na eventualne blokade i prepreke u našem energetskom telu. Ako želimo da doživimo zaradu iz snova, ‘manifestacioni kanal’ treba u potpunosti da bude slobodan.
Šta je to manifestacioni kanal?
 
Možemo da kažemo da se radi o kanalu koji se proteže dužinom našeg tela, a zadužen je za bilo kakvo kreiranje (sada ćemo pažnju posvetiti materijalnom segmentu života). Počinje u anusnom ili trtičnom delu tela – prva čakra, a završava na najvišoj tački glave – sedma čakra (odnosno, izlazi iz tela preko najviše tačke na glavi). Manifestacioni kanal smo, dakle, funkcionalno podelili na sedam sfera svesti.
 
Počećemo od glave. Iako sistem čakri počinje od anusa i kraja kičme, manifestacioni kanal počinje, obrnuto, od glave:
 
 
 
 
Sahasrara ili sedma čakra: U njoj ćemo dobiti ‘inspiraciju’, sve te divne, briljantne ideje koje su potrebne za bilo što što želimo u svom životu. Sve počinje od ideje, pa tako i naša finalna zarada.
 
Adžna ili šesta čakra: Nakon što smo dobili ideju za zaradu, sledi proces oformljenja plana. Adžna čakra je zadužena za razmišljanje i mentalnu obradu plana.
 
Višuda ili peta čakra: Nakon što smo razmislili o svemu i razvili početni plan, vreme je da o njemu i našim očekivanjima govorimo (našem narodu je to problem zbog straha od uroka). Reči su veoma važne ukoliko je manifestacioni kanal zdrav, jer reči imaju neverovatnu sposobnost privlačenja. Verbalna rezonaca budi vibraciju materijalizacije. Ne kaže se bez razloga: ‘reči kreiraju’.
 
Anahata ili četvrta (srčana) čakra: Ono što smo zamislili moramo osetiti u srcu kao istinito i kao deo nekog višeg plana. Znati koliko je to što ćemo proizvesti važno za nas i one oko nas. Snaga naše ideje mora se osjetiti u srcu.
 
Manipura ili treća čakra: Ova čakra je čakra lične moći i samopouzdanja, ali i akcije. Bez nje nema konkretne realizacije plana. Ne možemo da planiramo nešto i pri tom sedimo kući i razmišljamo. Dakle, bez stida i straha budite promoter svoje ideje i/ili proizvoda. Najveći broj ljudi upravo ima problem u ovom centru svesti, jer kad je potrebno da deluju i agresivno otvaraju vrata svojim vrednostima, talentima i karijeri, ne dogodi se ništa. Radije će malo prileći i još jednom razmisliti o svemu…
 
Svadištana ili druga čakra: Kada je u pitanju odnos novca i ove čakre, dobićete tačno onoliko koliko ‘vredite’. Ovdje ključnu ulogu ima samopoštovanje. Zapitajte sebe iskreno koliko novca zaslužujete. Mnogi će se iznenaditi kada shvate da umesto miliona zaslužuju da žive na rubu egzistencije.
 
Muladara ili prva čakra: Ovaj centar svesti je najvažniji za svaku materijalizaciju želja u fizičkom smislu, jer upravo ona predstavlja sve što imamo u životu, sve ono što je čvrsto i kompaktno, pa tako i novac. Ova čakra deluje kao magnet za novac i od presudne važnosti je da ovaj centar svesti bude otvoren i zdrav.
 
Dakle, ukoliko nam je manifestacioni kanal funkcionalan, trebalo bi da živimo u obilju. S druge strane, ukoliko nemamo novca onoliko koliko bismo želeli, radi se o tome da nam manifestacioni kanal nije potpuno prohodan. Tada treba da poradimo na otklanjanju naših energetskih blokada.
Prevedi »