“Pre uma – Ja sam. ‘Ja sam’ nije misao u umu. Um se dogadja meni, a ne ja njemu. A budući da su vreme i prostor u glavi, ja sam izvan vremena i prostora, večni i sveprisutni.” Nisargadatta Maharaj

Šta je apsolutna priroda stvarnosti koja nam ne ostavlja prostora za sumnju? Oslušnite sami. Nemojte vršiti istraživanja ili razmišljati o božanstvima, prestanite da recitujete delove iz udžbenika ili da vežbate koncentraciju! Prestanite da se držite za ovo ili ono – nastanite se u svojoj pravoj i apsolutnoj prirodi i mirno uživajte u biti onoga što znači biti živ!” Abhinavagupta

“Ako postanete svesni i meditativni, možete pretvoriti seks u ljubav. A ako vaša meditativnost postane vaše suštinsko, sveukupno i apsolutno stanje, možete pretvoriti ljubav u saosećanje. Seks je seme, ljubav je cvet, a saosećanje je miris. Buda definiše saosećanje kao ‘ljubav u kombinaciji sa meditacijom’. Kada seks nije samo potreba, kada postane deljenje i kada joj se pridoda meditacija, onda ljubav postaje saosećajna, a saosećanje je najveći fenomen.” Osho

“Ugraditi se u čauru je kukavički čin. Ugraditi se u čauru znači robovati ustaljenim obrascima. A sa svojim ustaljenim obrascima mišljenja, ponašanja i življenja, više nikada nemojte udisati svež vazduh i skakati ili trčati po svežem tlu.” Chögyam Trungpa Rinpoche

“Ako ne možete pronaći istinu ovde gde ste, gde očekujete da ćete je pronaći?” Diogen

“Sada ste ovde, u ljubavnom spoju sa svojom srodnom dušom. Ako je pogledate u oči, videćete ljubav! Ako pogledate u svoje srce, ponovo ćete videti ljubav. Pogledajte je! Dok preplićete tela u plamenu strasti i sveukupnoj pohvali života, svaku ćeliju u vašim telima prepoznaćete kao ljubav!”

“Kada se otvorite ka ljubavi prema svom partneru, svaka ćelija u vašem organizmu će joj se pokloniti. Atomi će se, takođe, otvoriti i osloboditi, kao leptiri iz čaure. Veličanstveno svetlo će obasjati i ugrejati vaše atome, poput nežne zemlje unutar njih. sastavljene od pozitivno nabijenog jezgra. I upravo će atomi nadići svoje telo i biće, i postati ekstaza. Ta eksplozija ljubavi… to je ono što bi se moglo nazvati orgazam. Od ove eksplozije elektroni, kao katapultirani, mešaju svoju savršenu svetlost sa svetlošću elektrona vaše srodne duše. I vi ste ponovo rodjeni.”

“Religija je za one koji se plaše pakla. Spiritualnost je za one koji su u paklu već bili.”

Neka vaša ljubav bude doživljaj, a ne odluka. Kako možete da upravljate ljubavlju? Ljubav nije isplanirana akcija, ona je stanje. Možete biti u ljubavi, ali je ne možete kontrolisati. Možete se ljubiti, ali ne možete manipulisati.”

Kada vodite ljubav, budite opsednuti partnerom, ali budite i svesni. Krećite se polako, igrajte se sa njegovim telom. Telo je kao muzički instrument. Svirajte nežno i polako, a zatim sve intenzivnije. Ako se budete kretali polako, obe vaše energije će iznenada zajedno da porastu. To će se dogoditi odmah i istovremeno. I samo tada je Tantra moguća.” Osho

Prevedi »