Anorgazmija je poremećaj seksualnog života žena i muškaraca, čija je glavna manifestacija nemogućnost postizanja orgazma za vreme polnog akta. Ovim pojmom obuhvaćena je i frigidnost, koja je najčešće uzrokovana psihološkim poremećajima, kao i oni slučajevi kod kojih orgazam izostaje zbog organskih razloga.

Anorgazmija je poslednjih godina uzela maha, a ono što pokazuju ozbiljna naučna istraživanja je činjenica da svaka peta žena pati od ovog problema. Drugim rečima, ako na jednom mestu sretnete 20 žena, svaka četvrta ima smetnje orgazma, odnosno neki oblik anorgazmije.

A evo još nekoliko podataka, dobijenih na osnovu istraživanja, koji bi trebalo da nas podstaknu na povećanu svesnost o tome da smo seksualna bića i da imamo seksualne potrebe i težnje:

– Oko 10% do 15% žena nije nikada doživelo orgazam.

– Oko 33% do 50% žena doživljava orgazam neredovno i zbog toga osećaju nezadovoljstvo.

– 30% do 75% žena ne može da postigne vaginalni orgazam bez stimulacije klitorisa.

Postoji 8 vrsta orgazma kod žena: jedan je klitoralni, a ostalih sedam su vaginalni. I jedna i druga vrsta orgazma je podjednako vredna i trebalo bi poraditi na oba – što samostalno, što uz pomoć partnera.

Vrste anorgazmije

Postoje 3 vrste anorgazmije:

– Primarna – žena nikada u životu nije doživela orgazam.

– Sekundarna – žena je doživljavala orgazam, ali trenutno ga ne doživljava.

– Situacijska anorgazmija – žena u nekim situacijama doživljava orgazam, npr. kad masturbira, ali ga ne doživljava u nekim drugim situacijama, npr. s jednim ili nekim partnerima.

Uzroci anorgazmije

Razlikujemo psihološke, psihosocijalne i organske uzroke. Jedan od glavnih psihosocijalnih uzroka anorgazmije je neadekvatna stimulacija. Neke žene, a i neki njihovi partneri, ne znaju kakva stimulacija je potrebna ženi da bi doživela orgazam.

Nadalje, psihosocijalni uzroci anorgazmije su i:

– Strah od neuspeha

– Negativni stavovi i/ili predrasude prema seksu

– Dogmatska religijska uverenja

– Potisnuti osećaji vezani za neugodna seksualna iskustva

Od organskih uzroka anorgazmije imamo:

– Diabetes

– Multipla skleroza

– Povrede kičmene moždine

– Neki lekovi (Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin)

Preovladavaju psihološki i psihosocijalni činioci, dok su organski retki.

 

Nataša Barolin Belić, seksualni terapeut

Prevedi »