Baš kao što naše telo ima sedam glavnih energetskih centara, od kojih svaki ima specifičnu funkciju, tako i na zemaljskoj kugli postoji sedam glavnih energetskih središta. Iako i među stručnjacima za te suptilne energije Zemlje (geomantima) postoje određena razmimoilaženja, većina se slaže da su ovo glavni energetski centri:

1. Grand kanjon – Arizona, SAD

Ovo područje prvog energetskog centra nastanjuje indija­nsko pleme Hopi, što znači “miroljubivi”. Ono je u direktnoj opoziciji s planinom Kailaš na Tibetu, koja se smatra sedmim zemaljskim centrom. Zanimljivo je da indijanska i tibetska kultura imaju mnogo toga zajedničkog, čak su im i jezici slični, te se veruje da potiču iz istog plemena. Ova dva centra, kao korenski i krunski, spona su između zemaljskog i nebeskog principa. Preko te spone naše ideje dobijaju božansku podršku u realizaciji.

2. Maču Pikču – Peru

Ovo mesto se naziva i “izgubljenim gradom Inka”, a reka koja teče dolinom ispod planine glavna je pritoka Amazona, čija voda Zemlji daje život. Grad je izgrađen oko 1300, ali je ostao skriven sve do 1911. godine. Mnogi smatraju da je bio napušten 400 godina pre nego što su carstvo Inka pokorili Španci. Vezuje se za drugi centar, centar seksualnosti i kreacije (života).

3. Uluru – Australija

Za australijske Aboridžine Uluru je sveta planina na kojoj su, kako se veruje, uslišene mnoge njihove molitve. Uluru je najveći kameni monolit na svetu. Zovu ga i Kameno brdo, i deo je Nacionalnog parka Kata Tjuta. Veruje se da uravnotežuje i snaži individualnost, koja je u telu smeštena u treći centar.

4. Glastonberi Tor – Engleska

U prevodu s keltskog “tor” znači “kupasto brdo”, a za njega se vezuj brojne keltske i druidske legende, kao i legende o kralju Arturu. Veruje se da je na tom području bio Avalon – ostrvo iz legende o kralju Arturu. Ovo je centralni energetski vorteks, koji deluje na sve centre. Tu ulogu u telu ima srce, koje, kada je otvoreno, emituje jako torzijsko polje isceljujući nas i od najtežih oboljenja.

5. Piramide u Gizi – Egipat

Ovo je centar drevne staroegipatske civilizacije, a nalazi se nedaleko od Kaira. Giza je nekada bila nulti meridijan, referentna tačka za određivanje geografske dužine, čiji je početak bila Keopsova piramida. Mnogi smatraju da je jak energetski vorteks i planina Sinaj, važno mesto svih hrišćana. U telu se vezuje za grlo, a centar je komunikacije i naših odluka.

6. Planina Fudži – Japan

Ova planina je jedna od glavnih inspiracija japanske umetnosti. Kao oličenje čiste svetosti, ona je centralno mesto japanskih zen majstora, koji na nju meditiraju. U telu se vezuje za šesti centar, centar trećeg oka, koji nam omogućava da stvari vidimo jasnije, što se postiže upravo meditacijom.

7. Planina Kailaš – Tibet

Ovaj himalajski vrh kruna je sveta. Budisti, hinduisti i đainisti smatraju ga svetim, a posećuju ga i brojni zapadnjaci u potrazi za alternativnim životnim i duhovnim rešenjima. Za njega se vezuje i priča o pojavljivanju i boravku legendarnog indijskog sveca, Mahavatara Babađija. U telu se vezuje za sedmi, krunski centar, koji je naša direktna spona s božanskim.

Prevedi »